Voor u

Wat wij betekenen voor uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers

Zorg vanuit het hart

De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patiënt centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie

Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

Over ZorgopKoers

HET MOREEL KOMPAS

ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen: Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar; de huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting. De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie. Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

  • Met kompassie als basis

  • en het doel voor ogen

  • werkend met een gedegen instrumentarium

  • ook voor de koers van morgen

De Partners

Ervaren professionals helpen u koers te houden

Netwerk

Met wie zijn wij verbonden

Nieuws

Om te weten en te leren

Contact

Bel ons gerust: 06 5315 3456. Of stuur een bericht.