19 augustus 2015

Wie we zijn

Jan Verdonk

Jan is al meer dan 20 jaar energiek bezig om de wereld voor de cliënt te verbeteren. Dit doet hij door de relatie tussen de aanbieder en de cliënt centraal te stellen en te versterken, zonder daarbij het belang van beide partijen uit het oog te verliezen. Hij onderkent bovendien de noodzaak van een goede implementatie van de cliëntstrategie en weet hierbij valkuilen te omzeilen.
Jan is daarnaast erg geïnteresseerd in gedragingen van mensen binnen organisaties, bijen in de kast en voetballers op het veld. Auteur van het e-book “Van leverancier naar partner”.

LinkedIN

 

Henry Goverde

Henry is voormalige Group Compliance Officer Achmea en directeur Concern Juridische Zaken Interpolis. Henry is lid van de raad van toezicht van
Stichting Oosterpoort en Stichting Oosterwijs. Instellingen gespecialiseerd in jeugdzorg en speciaal onderwijs. Daarnaast is Henry ruim twintig jaar betrokken bij de advisering en belangbehartiging binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. Hij is voorzitter van de Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant: een non-profit stichting met als doel het toezien op en ondersteunen van verstandelijk gehandicapten bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven. Henry is ruim 20 jaar lid geweest van verschillende familieverenigingen en cliëntvertegenwoordigingsraden. Henry is ook lid van de raad van commissarissen van de onderlinge schadeverzekeraar Juwon Schade.

Vanuit zijn juridische kennis is Henry zowel een oplosser als een strategische raadgever die een organisatie in haar transitie ondersteunt. Met ruime ervaring in verander- en cultuurprojecten geeft Henry inhoud aan nieuwe concepten, voornamelijk vanuit zijn juridische kennis. Door zijn uitgebreide ervaring in compliance en risk management, in combinatie met zijn persoonlijkheid, is Henry in staat om proactief samen te werken met bestuurders, commissarissen, partners, accountants en wettelijke toezichthouders.

LinkedIN