Innoveren is maatwerk

Onlangs las ik het artikel Innovatie vraagt om tweebenig besturen van prof. dr. Richard Jansen. In zijn definitie impliceert tweebenig besturen voor de zorgbestuurder dat hij of zij enerzijds de lopende bedrijfsvoering op orde heeft en anderzijds de organisatie tijdig weet aan te passen aan marktontwikkelingen. Bedrijfsvoering op orde Natuurlijk is het voor iedere organisatie Lees meer overInnoveren is maatwerk[…]

Succesvol innoveren door het minimaliseren van risico’s

Zorginnovatie in de praktijk Uit eigen ervaring weet ik dat innoveren een lastig proces is waar je veel en vaak onverwachte valkuilen moet omzeilen om tot een succesvolle implementatie te komen. Maar wat me vooral steeds opvalt is dat het, ondanks de introductie van bijv. de Lean Startup methodiek, met name in de zorg nog Lees meer overSuccesvol innoveren door het minimaliseren van risico’s[…]

Toets je veronderstellingen als je innoveert

Veel maatregelen maar ook innovaties in de zorg zijn gebaseerd op veronderstellingen die algemeen aanvaard worden. Dit betekent echter niet dat ze waar zijn. Gewenst gedrag ligt vaak ten grondslag aan de meest bijzondere innovaties. Maar is het gewenste gedrag ook het daadwerkelijke gedrag? Zelfredzaamheid versus eenzaamheid Om de kosten in de zorg enigszins in Lees meer overToets je veronderstellingen als je innoveert[…]

De noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties

Wet van Maier: E= K x A Begin jaren 60 poneerde experimenteel psycholoog Norman Maier de volgende stelling: de Effectiviteit (of het succesvol resultaat) is de vermenigvuldiging van de Kwaliteit en de Acceptatie. De kwaliteit van de nieuwe of gewijzigde mogelijkheden moet voldoen aan de eisen en wensen. Deze eisen en wensen worden bepaald door Lees meer overDe noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties[…]