Evaluatie Wkkgz: werking in de praktijk

Inleiding De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2017 volledig in werking. De Wkkgz bouwt voort op bestaand beleid en is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Er mag dus gesteld worden dat met de introductie van de Wkkgz niet sprake Lees meer overEvaluatie Wkkgz: werking in de praktijk[…]

Nieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit

Minister Schippers heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vandaal staan. Ook als demissionaire minister verliest zij dit niet uit het oog. Met het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. Door deze meldplicht kan de IGZ beter en sneller de kwaliteit van nieuwe Lees meer overNieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit[…]

Het klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking

Met ingang van 1 januari 2017 is het klachten- en geschillendeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz is eerder in 2016 in werking getreden. Het klachtendeel van de Wkkgz is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De reden is dat Lees meer overHet klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking[…]