Governance en samenwerken: verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar

Inleiding De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in 2014 voorstellen gedaan om de invloed van verzekerden in het zorginkoopproces te verbeteren. Daarna hebben meerdere Tweede Kamerleden in verschillende moties de regering opgeroepen om de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken ten behoeve van een beter evenwicht in het zorgstelsel. Lees meer overGovernance en samenwerken: verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar[…]

Onderwijs, jeugdhulp en zorg: succesvol samenwerken vereist

Inleiding Uit de evaluatie van de Jeugdwet en passend onderwijs komt naar voren dat in veel gemeenten een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs ontbreekt, en dat leraren onvoldoende worden ondersteund door specialisten. Sommige kinderen krijgen daardoor op school niet de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Dit gaat in tegen het principe dat Lees meer overOnderwijs, jeugdhulp en zorg: succesvol samenwerken vereist[…]

Aanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker

Inleiding De Minister van VWS onderzoekt hoe het toezicht op fusies in de zorgsector kan worden aangescherpt. Fusies kunnen namelijk leiden tot complexere organisaties, hogere kosten en onbestuurbaarheid. Deze nadelen kunnen ook intreden wanneer er geen sprake is van een mededingingsprobleem en is voldaan aan alle eisen binnen de huidige zorgspecifieke fusietoets. Op 23 oktober Lees meer overAanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker[…]

Marktwerking, samenwerking of marktwerking door samenwerking in de zorg

Sinds lange tijd ben ik een regelmatig bezoeker van ziekenhuizen. In eerste instantie alleen beroepsmatig maar sinds 1,5 jaar ook als patiënt. Zoals ik al eerder schreef niets ernstigs, iets met de schildklier maar wel hardnekkig. Dit biedt mij de mogelijkheid om eens na te gaan hoe ik als patiënt de discussie marktwerking versus samenwerking Lees meer overMarktwerking, samenwerking of marktwerking door samenwerking in de zorg[…]

Als je een varken vaak weegt, wordt het er niet noodzakelijk dikker van: evalueer en leer, vooral intern, van een samenwerkingsverband

Er wordt in Nederland (en veel andere plaatsen in de wereld) volop geëvalueerd. Samenwerkingsverbanden vormen daarop geen uitzondering. Resultaten worden vergeleken met doelstellingen, complimenten worden uitgedeeld en aanpassingen genoteerd en geïmplementeerd. Maar wat leert de eigen organisatie er nu eigenlijk van? Plan-Do-Check-Act Sinds William Edwards Deming in 1950 zijn kwaliteitscirkel introduceerde, is er heel wat Lees meer overAls je een varken vaak weegt, wordt het er niet noodzakelijk dikker van: evalueer en leer, vooral intern, van een samenwerkingsverband[…]

Stap voor stap, ook bij een samenwerking met ambitie

Trump en Kim Jong-un Het is volgens velen en in ieder geval de media een historische dag vandaag, de dag dat ik dit blog schrijf. De heren Trump en Kim Jong-un hebben elkaar gesproken met als resultaat een ondertekend document waarvan de inhoud nu nog niet bekend is maar waardoor de veiligheid in de wereld Lees meer overStap voor stap, ook bij een samenwerking met ambitie[…]

Netwerksamenwerking: wie zijn hier de informele leiders?

Goede voornemens bij netwerksamenwerking In haar inauguratie afgelopen jaar heeft Mirelle Minkman 7 goede voornemens verwoord die zij iedereen toewenst in een netwerk voor integrale dienstverlening. Dat kan gaan over samenwerking binnen de zorg, maar het kan ook verder reiken, bijvoorbeeld in het sociale domein. Kort samengevat gaat het over deze 7 voornemens (voor uitgebreidere Lees meer overNetwerksamenwerking: wie zijn hier de informele leiders?[…]

Strategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)

“KLM wil niet langer tenderen, maar langdurige samenwerkingen aangaan met zijn strategische leveranciers.” Dit is de eerste zin uit een artikel dat ik laatst las. Waarom is tenderen voor KLM niet de meest geschikte manier om met een strategisch partnerschap te starten? Omdat er dan meteen een klant-leverancier verhouding ontstaat volgens KLM en de band Lees meer overStrategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)[…]

Pact voor de Ouderenzorg: nieuwe impuls door samen te werken

Inleiding “Het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ doet een krachtig appèl op ons om ouderen te laten weten dat ze van grote waarde zijn voor ons land. Elke oudere is anders, en dat geldt ook voor de instellingen, zorgprofessionals en ieder ander die voor en met ouderen werkt, of bij ze betrokken is. Samen slaan we Lees meer overPact voor de Ouderenzorg: nieuwe impuls door samen te werken[…]

Waar gaan we dit jaar heen op vakantie?

Ik weet het: we zijn er laat mee maar afgelopen weekend toch maar eens bij elkaar gezeten om te bepalen waar we dit jaar als gezin op vakantie gaan. Omdat beide dochters inmiddels de tienerleeftijd zijn gepasseerd  worden deze gezinsvakanties steeds korter. Ze hebben immers al zo veel te doen. Maar als we dan uiteindelijk Lees meer overWaar gaan we dit jaar heen op vakantie?[…]

Van samenwerken in een goed team naar een topteam

Vorige week hoorde ik een interview met Ranomi Kromowidjojo. Ze is niet de minste topsportvrouw, Olympisch kampioen vrije slag op de 50 en de 100 meter. Door de manier van samenwerken in het team om haar heen te veranderen blijkt ze, tot haar eigen verbazing, tot nieuwe doorbraken in staat. Tot voor kort Het interview Lees meer overVan samenwerken in een goed team naar een topteam[…]

Je grote broer

Jebroer Ken je Jebroer? Nou ik ook niet tot vorige week. Mijn kinderen kenden en adoreerden hem echter al jaren. Jebroer is een Nederlandse rapper onder meer bekend van de songs “Banaan” (Ik heb m’n stoute stoute stoute stoute schoenen aan / Zie me hakken, zie me tjappen, kijk kijk kijk me gaan / Ik Lees meer overJe grote broer[…]

Informateurs: ook waardevol voor samenwerkingen in de zorg

Inleiding In de politiek zijn de informateurs momenteel weer aan zet om het draagvlak voor samenwerkingen af te tasten en eerste stappen te zetten op het pad van potentiële meerjarige coalities. Hoe intensief wordt deze onafhankelijke rol in de zorg benut als het gaat om het smeden van samenwerkingen? Onafhankelijke informateurs Kiezers hebben in de Lees meer overInformateurs: ook waardevol voor samenwerkingen in de zorg[…]

Wijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten

Inleiding De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel[1] in behandeling om gemeenten te kunnen verplichten tot regionale samenwerking bij het uitvoeren van hun verplichtingen ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015. De Jeugdwet en de Wmo bevatte tot 1 januari 2018 een dergelijke mogelijkheid, maar deze mogelijkheid was tijdelijk en is vervallen. Het wetsvoorstel beoogt deze Lees meer overWijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten[…]

Hoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen

Waarom meten we bij kleine kinderen nadrukkelijk hoeveel voeding ze per dag binnen krijgen, terwijl we dit van kwetsbare ziekenhuispatiënten veelal niet weten? Is het minder belangrijk of hebben we er in het ziekenhuis nog geen oplossing voor? Bij het terugdringen van afval bij klaargemaakte maaltijden in een ziekenhuis werd men zich bewust dat diëtisten Lees meer overHoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen[…]

Kies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken

Altijd een prima advies natuurlijk. Kies de juiste partner en er blijft je veel ellende bespaart hoor ik sommigen al zeggen, die in deze privé de juiste of een minder gelukkige keuze hebben gemaakt. Een waarheid als een koe dus. En iedereen weet ook dat in je veel gevallen die ideale partner niet moet gaan Lees meer overKies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken[…]

Eerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?

Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, met als kerndoel het stelsel van jeugdhulp te vereenvoudigen en het effectiever en efficiënter te maken. De Jeugdwet moet de eigen kracht van de jongere versterken en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving vergroten. De Jeugdwet kwam in de Lees meer overEerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?[…]

Samen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

In de zorg is er veel aandacht voor Samen Beslissen, een situatie waarin arts en patiënt gelijkwaardig een dialoog voeren waarin medische kennis en persoonlijke voorkeuren in evenwicht aan de orde komen. De arts brengt vanuit zijn professie de medische opties in kaart brengt die op basis van anamnese en diagnostiek boven komen drijven. De Lees meer overSamen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)[…]

Jeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?

Kort geding GGz Breburg – Gemeente Tilburg In kort geding heeft GGz Breburg de voorzieningenrechter verzocht om de Gemeente Tilburg te verbieden overeenkomsten te sluiten inzake hoogspecialistische jeugdhulp. Als belangrijkste redenen voert GGz Breburg aan dat de Gemeente Tilburg in het aanbestedingstraject het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, omschreven in de Aanbestedingswet. Ook is Lees meer overJeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?[…]

Goed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?

Mijn oog viel op het nieuwsbericht van de IGZ dat Goed bestuur een belangrijke succesfactor is voor de kwaliteit in verpleeghuizen. De IGZ beriep zich op het onderzoeksrapport van KPMG. KPMG concludeert dat kwaliteit primair geleverd wordt in de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt waarin aandacht, oprecht luisteren en inspelen op behoeften centraal Lees meer overGoed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?[…]

Een inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking

Ken je dat eerste moment waarop je aanvoelt wat de cultuur in een organisatie is? Gewoon als je het gebouw binnenkomt en even om je heen hebt gekeken en gevoeld, of enkele mensen een hand hebt geschud? Dat heet ook wel “the smell of the place”. We hebben vaak de indruk dat we die cultuur Lees meer overEen inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking[…]

Stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking

De zorgsector barst uit zijn voegen van de uitdagingen. Logisch, dat in sommige gevallen bestuurders van zorginstellingen zich afvragen of het niet beter is een uitdaging niet zelfstandig, maar met een partner te realiseren. Een partner die bijvoorbeeld over specialistische (zorg)kennis beschikt waardoor de zorginstelling niet zelf het wiel moet uitvinden en minder risico’s loopt. Lees meer overStappen om te komen tot een succesvolle samenwerking[…]

Openheid over vertrouwen aan de bestuurstafel?

Vertrouwen van invloed op samenwerking  Afgelopen maand was ik bij een boeiende NVTZ-bijeenkomst waar Mark van Oijen inging op de menselijke interacties in toezicht. De discussies nadien hebben nog nageborreld bij me. Te meer daar ik zelf heb ervaren hoe groot het verschil kan zijn tussen een samenwerking in goed vertrouwen (waarbij alles bespreekbaar is Lees meer overOpenheid over vertrouwen aan de bestuurstafel?[…]

Geen overeenkomst en tóch overgang van een onderneming

Inleiding Organisaties die huishoudelijke hulp verlenen (thuiszorg) zoeken naarstig naar mogelijkheden om de kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening te verbeteren. Sommige organisaties nemen het moeilijke besluit om te stoppen met het verlenen van thuiszorg. Waardoor een dilemma ontstaat. Want hoe moet het verder met hun cliënten? Een voorbeeld van hoe het niet moet lezen Lees meer overGeen overeenkomst en tóch overgang van een onderneming[…]