Jeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten

Inleiding De nieuwe Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Die wet legt de taken rondom jeugdhulp bij de gemeenten. Vanwege transformatie-doelstellingen – die een jaarlijkse besparing moeten opleveren van een half miljard euro – voorziet de Jeugdwet niet langer in een recht op zorg, maar in een jeugdhulpplicht van de gemeenten. Het Lees meer overJeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten[…]