Aanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker

Inleiding De Minister van VWS onderzoekt hoe het toezicht op fusies in de zorgsector kan worden aangescherpt. Fusies kunnen namelijk leiden tot complexere organisaties, hogere kosten en onbestuurbaarheid. Deze nadelen kunnen ook intreden wanneer er geen sprake is van een mededingingsprobleem en is voldaan aan alle eisen binnen de huidige zorgspecifieke fusietoets. Op 23 oktober Lees meer overAanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker[…]

De noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties

Wet van Maier: E= K x A Begin jaren 60 poneerde experimenteel psycholoog Norman Maier de volgende stelling: de Effectiviteit (of het succesvol resultaat) is de vermenigvuldiging van de Kwaliteit en de Acceptatie. De kwaliteit van de nieuwe of gewijzigde mogelijkheden moet voldoen aan de eisen en wensen. Deze eisen en wensen worden bepaald door Lees meer overDe noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties[…]

Strategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)

“KLM wil niet langer tenderen, maar langdurige samenwerkingen aangaan met zijn strategische leveranciers.” Dit is de eerste zin uit een artikel dat ik laatst las. Waarom is tenderen voor KLM niet de meest geschikte manier om met een strategisch partnerschap te starten? Omdat er dan meteen een klant-leverancier verhouding ontstaat volgens KLM en de band Lees meer overStrategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)[…]

Kies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken

Altijd een prima advies natuurlijk. Kies de juiste partner en er blijft je veel ellende bespaart hoor ik sommigen al zeggen, die in deze privé de juiste of een minder gelukkige keuze hebben gemaakt. Een waarheid als een koe dus. En iedereen weet ook dat in je veel gevallen die ideale partner niet moet gaan Lees meer overKies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken[…]

Jeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?

Kort geding GGz Breburg – Gemeente Tilburg In kort geding heeft GGz Breburg de voorzieningenrechter verzocht om de Gemeente Tilburg te verbieden overeenkomsten te sluiten inzake hoogspecialistische jeugdhulp. Als belangrijkste redenen voert GGz Breburg aan dat de Gemeente Tilburg in het aanbestedingstraject het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, omschreven in de Aanbestedingswet. Ook is Lees meer overJeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?[…]

5 Basisvoorwaarden voor een succesvolle strategische samenwerking

In juli is een artikel van Jan Verdonk als coverstory gepubliceerd op Managementsite. Wij willen dit de lezers van de Koersflits natuurlijk niet onthouden. Onderstaand volgt een samenvatting. Het volledige artikel kunt u lezen door hier te klikken als u geabonneerd bent op Managementsite. Is dit niet het geval dan kunt u het artikel hier Lees meer over5 Basisvoorwaarden voor een succesvolle strategische samenwerking[…]

Een inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking

Ken je dat eerste moment waarop je aanvoelt wat de cultuur in een organisatie is? Gewoon als je het gebouw binnenkomt en even om je heen hebt gekeken en gevoeld, of enkele mensen een hand hebt geschud? Dat heet ook wel “the smell of the place”. We hebben vaak de indruk dat we die cultuur Lees meer overEen inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking[…]

Stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking

De zorgsector barst uit zijn voegen van de uitdagingen. Logisch, dat in sommige gevallen bestuurders van zorginstellingen zich afvragen of het niet beter is een uitdaging niet zelfstandig, maar met een partner te realiseren. Een partner die bijvoorbeeld over specialistische (zorg)kennis beschikt waardoor de zorginstelling niet zelf het wiel moet uitvinden en minder risico’s loopt. Lees meer overStappen om te komen tot een succesvolle samenwerking[…]