De zin en onzin van NPS voor een ziekenhuis

Inleiding Steeds meer lees ik in jaarverslagen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen de NPS-score voor het betreffende jaar. In het kader van de verantwoording lijkt dit nuttig en helemaal mooi als de score positief is. Maar wat wordt er nu eigenlijk gemeten en hoe groot is dit nut dan? Vragen waar ik graag een antwoord Lees meer overDe zin en onzin van NPS voor een ziekenhuis[…]