Commonsense Corporate Governance Principles 2.0

Inleiding Governance discussies voeren we overal. Of het nu over principes gaat, het al dan niet updaten van een bestaande code of hoe we de effectiviteit van heersende regels toetsen, governance is hot. Mijn oog viel op de tweede versie van het The Commonsense Principles of Corporate Governance. Commonsense, dat klinkt goed. Deze tweede versie Lees meer overCommonsense Corporate Governance Principles 2.0[…]

Governancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat?

Inleiding Met ingang van 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg van kracht. Daarmee is de transitie binnen de zorg van regelgedreven naar waardegedreven governance ingezet. Sturen op gedrag en cultuur is voortaan leidend. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, Lees meer overGovernancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat?[…]