Wordt fan van Jan… van mij dus!

Op zoek naar fans Steeds meer organisaties zijn op zoek naar fans. Trouwe klanten die ook nog eens gratis reclame voor je maken. Ideaal voor het bedrijf natuurlijk. Maar hoe zou die ideale wereld er voor de klant uitzien. Hoe zou het mij bevallen als ik door de bakker persoonlijk wordt ontvangen in de bakkerij Lees meer overWordt fan van Jan… van mij dus![…]

Wetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat het wetsvoorstel in behandeling wordt genomen door de Eerste Kamer. Belangenorganisaties van cliënten hebben de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel met spoed te behandelen. Klik hier voor informatie over het wetsvoorstel. Lees meer overWetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door de Tweede Kamer[…]

Toets je veronderstellingen als je innoveert

Veel maatregelen maar ook innovaties in de zorg zijn gebaseerd op veronderstellingen die algemeen aanvaard worden. Dit betekent echter niet dat ze waar zijn. Gewenst gedrag ligt vaak ten grondslag aan de meest bijzondere innovaties. Maar is het gewenste gedrag ook het daadwerkelijke gedrag? Zelfredzaamheid versus eenzaamheid Om de kosten in de zorg enigszins in Lees meer overToets je veronderstellingen als je innoveert[…]

Hoe beoordeel je waardegerichte zorg?

Waardegerichte zorg in de GGZ Zorgverzekeraar Menzis gaat de kosten voor de behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van de behaalde resultaten, en niet langer op grond van het aantal behandelingen. Deze drastische maatregel moet leiden tot een doeltreffender therapie en – op termijn – lagere kosten. Het gaat om behandelingen van korter Lees meer overHoe beoordeel je waardegerichte zorg?[…]

Standaard of speciaal: patiënt als copiloot?

Automatische piloot In ons eigen dagelijkse leven hebben we routines opgebouwd als het gaat om opstaan, ontbijten, tanden poetsen, klaarmaken voor de dag, en ga zo maar door. Dat doen we omdat het heel veel energie en aandacht zou vergen om elke dag opnieuw weer “het wiel uit te vinden”. We maken zogezegd gebruik van Lees meer overStandaard of speciaal: patiënt als copiloot?[…]

Wmcz 2018: nota van wijzigingen juli 2018

Op 4 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg wijzigingen gepresenteerd voor het aanpassen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wijzigingen bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het wetsvoorstel. Een bewijs dat de kans groot is dat de Wmcz 2018  de eindstreep zal halen. Lees verder: Wmcz 2018 Lees meer overWmcz 2018: nota van wijzigingen juli 2018[…]

Samen beslissen tijdens een ziekenhuisopname: ook aandacht voor de plek

Samen Beslissen Samen Beslissen krijgt steeds meer aandacht in de huidige zorg. De arts en patiënt brengen in een goed gesprek de leefwereld en prioriteiten van de patiënt in verband met de medische mogelijkheden. Samen komen ze dan tot de beste optie voor deze patiënt op dit moment. Als dat gesprek plaatsvindt op de polikliniek Lees meer overSamen beslissen tijdens een ziekenhuisopname: ook aandacht voor de plek[…]

Wijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten

Inleiding De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel[1] in behandeling om gemeenten te kunnen verplichten tot regionale samenwerking bij het uitvoeren van hun verplichtingen ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015. De Jeugdwet en de Wmo bevatte tot 1 januari 2018 een dergelijke mogelijkheid, maar deze mogelijkheid was tijdelijk en is vervallen. Het wetsvoorstel beoogt deze Lees meer overWijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten[…]

Wmcz 2018: kritiek op wetsvoorstel door BoZ

Inleiding Het verbeteren van cliëntmedezeggenschap binnen de zorg is niet eenvoudig. Het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, leveren fundamenteel kritiek op het wetsvoorstel Lees meer overWmcz 2018: kritiek op wetsvoorstel door BoZ[…]

Hoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen

Waarom meten we bij kleine kinderen nadrukkelijk hoeveel voeding ze per dag binnen krijgen, terwijl we dit van kwetsbare ziekenhuispatiënten veelal niet weten? Is het minder belangrijk of hebben we er in het ziekenhuis nog geen oplossing voor? Bij het terugdringen van afval bij klaargemaakte maaltijden in een ziekenhuis werd men zich bewust dat diëtisten Lees meer overHoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen[…]

Eerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?

Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, met als kerndoel het stelsel van jeugdhulp te vereenvoudigen en het effectiever en efficiënter te maken. De Jeugdwet moet de eigen kracht van de jongere versterken en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving vergroten. De Jeugdwet kwam in de Lees meer overEerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?[…]

Een patiënt op haar gemak stellen bij een operatie: nog niet zo gemakkelijk

Na zorgvuldige afweging had een vrouw van 30 jaar gekozen voor een operatieve kaakcorrectie. Haar kiezen konden hun werk niet goed doen en dat zou in toenemende mate problemen geven. Na 2 jaren voorbereidingen met beugelwerk was in overleg met de orthodontist en de kaakchirurg halverwege vorig jaar besloten de operatie in november te laten Lees meer overEen patiënt op haar gemak stellen bij een operatie: nog niet zo gemakkelijk[…]

Ministerraad akkoord met Wmcz II

Vrijdag 15 december is de Ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2017 (Wmcz II). Dit wetsvoorstel geeft cliënten meer inspraak binnen zorginstellingen. De Ministerraad wil cliënten meer betrokken laten worden bij de besluitvorming over zorg.  Cliënten krijgen nog meer kans om effectief hun stem te laten horen. In het regeerakkoord is afgesproken Lees meer overMinisterraad akkoord met Wmcz II[…]

Samen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

In de zorg is er veel aandacht voor Samen Beslissen, een situatie waarin arts en patiënt gelijkwaardig een dialoog voeren waarin medische kennis en persoonlijke voorkeuren in evenwicht aan de orde komen. De arts brengt vanuit zijn professie de medische opties in kaart brengt die op basis van anamnese en diagnostiek boven komen drijven. De Lees meer overSamen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)[…]

Wmcz 2017: kritiek op ambtelijk ontwerp terecht?

Eind september 2016 is het ambtelijke ontwerp van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2017 (hierna: het Ontwerp) beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Vanuit cliënten(raad)belangenorganisaties en zorgaanbieders (BoZ: Brancheorganisatie Zorg) is  kritiek gegeven op het Ontwerp. Niet geheel verrassend overigens, want over de belangen en positie van cliënten in de zorg wordt gepassioneerd gesproken. Maar bij Lees meer overWmcz 2017: kritiek op ambtelijk ontwerp terecht?[…]

Versterking invloed cliënten binnen de zorg

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie. Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt Lees meer overVersterking invloed cliënten binnen de zorg[…]