5 juni 2018

Privacy verklaring

Inleiding

ZorgopKoers (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, relaties en andere contactpersonen (hierna gezamenlijk: “relaties”). Wij doen dit om onze relaties zo goed mogelijk te helpen, onze diensten te promoten en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@zorgopkoers.nl of 06 5315 3456.

ZorgopKoers B.V. is gevestigd aan de Rauwbrakenweg 1b, (5056 EJ) Berkel-Enschot. Contactgegevens:

ZorgopKoers

Wij zijn een organisatie adviesbureau gericht op de zorgsector. Voor informatie over wie we zijn en meer te weten over onze diensten, zie onze website: www.zorgopkoers.nl Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen: een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Dienstverlening: van relaties houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.
 • Nieuwsbrieven en mailings: je kan je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
 • Verbetering dienstverlening: voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Iedereen heeft privacy rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@zorgopkoers.nl of 06 5315 3456.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet):voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: mocht je jouw persoonsgegevens over willen dragen, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van ZorgopKoers: het uitvoeren van onze doelstelling.

Derde ontvangers

Wij verwerken geen persoonsgegevens met ‘derde ontvangers’. Wij werken wel samen met een hostingbedrijf voor onze website en maken gebruik van Google Analytics. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Analytische  cookies (Google Analytics)

ZorgopKoers maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van onze website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt ZorgopKoers inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen worden doorgevoerd.

Verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser.