19 augustus 2015

Onze visie

 

ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.

  • Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar; de huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.
  • De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.
  • Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Een juist moreel kompas overziet en vergemakkelijkt het verband tussen de regelstromen en burocratie enerzijds en de leefwereld van de zorgvrager en de passie van de zorgprofessional anderzijds. Door een integrale weging van 3 aandachtsgebieden namelijk Zorg vanuit het hart, Patiënt centraal en een Gezonde organisatie kan het morele kompas worden bepaald en aangescherpt.

ZorgopKoers helpt in het expliciet maken en doorleven van het morele kompas van uw organisatie. Daardoor maakt u transparante, weloverwogen keuzes die leiden tot continuïteit van uw organisatie in uw sterk veranderend zorglandschap. Bovendien wordt de veerkracht van mensen en organisaties in de zorg versterkt, zodat ieder mens in de zorgsector blijvend bezielend kan leven.