30 mei 2017

Onze producten

Bestuurlijke vernieuwing

Hoe gaat uw organisatie om met veranderende eisen rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap? Om succesvol te zijn is het adapteren aan nieuwe omgevingseisen noodzakelijk:

  1. hogere eisen aan goed bestuur en toezicht met accreditatie. Toename risico van aansprakelijkheid;
  2. cliënt centraal door toename wettelijke bevoegdheden met impact voor de hele organisatie;
  3. kritische wettelijke toezichthouders die zoekende zijn hoe zij hun taak effectief oppakken. Toename politieke druk;
  4. hogere eisen voor aantoonbaarheid waardoor vertrouwen in gedrag kan komen.

Klik hier om te lezen wat ZorgopKoers kan betekenen.

Marktfocus

Om je blijvend te onderscheiden in de markt is het belangrijk:

  1. aan te geven op welke relevante combinatie van elementen u uniek bent;
  2. aan te tonen dat u dit ook waarmaakt in de ogen van relevante partijen.

Klik hier om te lezen hoe ZorgopKoers kan helpen om uw marktfocus te verbeteren.

Samenwerken 2.0

Elk team doet er verstandig aan periodiek stil te staan bij het eigen functioneren. Om steeds beter (nieuwe) doelen te halen. De zorg vraagt ook om slimme en nieuwe bundelingen van expertises.

Benieuwd wat ZorgopKoers voor u kan betekenen? Klik hier…

Zie onze webinar ‘Sleutels voor Succesvol Samenwerken’… klik hier.