19 augustus 2015

Voor u

 

Zorg vanuit het hart

Mensen die in de zorg werken hebben van nature een groot hart. Als hun handelen mag aansluiten bij hun gevoel, dan klopt hun hart in het juiste ritme. Dat voel je aan de passie voor patiënten, voor elkaar en voor de organisatie als geheel. Het vergt moed om met elkaar te leren elkaars context beter te doorgronden, waardoor je echt als team vanuit je hart kunt handelen, elke dag. Dat is hart nodig en levert veerkracht op om alle veranderingen te kunnen en willen doorstaan.

Soms kun je jezelf de vraag stellen: wie is er nou eigenlijk voor wie in de zorg? We hebben nog niet altijd de tijd en moeite genomen om elkaars wereld te beleven. We gedragen ons misschien te beleefd, waardoor we onszelf klem gaan voelen. Terwijl de panelen van de wereld om ons heen voortdurend bewegen, kan ik het gevoel krijgen dat ik de wereld niet meer kan volgen. En de wereld mij soms ook niet meer.

ZorgopKoers helpt jou en jouw organisatie op weg om te doorleven:

 • waarom ben ik in de zorg gaan werken en in hoeverre wordt die passie gevoed dan wel belemmerd in mijn dagelijks handelen?
 • wat zijn voor mij en voor ons de belangrijkste bronnen van positieve en negatieve energie en wat zijn de onderliggende oorzaken?
 • hoe zorg ik dat de positieve energie nog verder mag stromen en de negatieve energie wordt omgebogen door mijn eigen handelen?

Door dit proces leert iedereen weer zijn hart te volgen en hoe zijn handelen meer en meer parallel te laten lopen met de visie en de doelstellingen van de organisatie, waarbij patiënten en medewerkers gelukkig kunnen zijn. Daar is het om te doen.

Patiënt centraal

De patiënt centraal stellen in de bedrijfsvisie, in de dagelijkse processen (zowel in de zorg als aanverwante diensten die worden aangeboden) én in de manier waarop wordt gecommuniceerd met de bedoeling de relatie met de patiënt te versterken en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Deze doelstellingen zijn terecht gemeengoed binnen zorgorganisaties. Toch valt het niet mee om deze doelstellingen te realiseren. Het vraagt namelijk veel van een organisatie en haar medewerkers.  ZorgopKoers helpt u bij de realisatie door samen met u en uw patiënten het antwoord te geven op de volgende vragen:

 • wat zijn de ervaringen van de patiënt?
 • op welke wijze wil de patiënt participeren in het behandelings- of begeleidingstraject?
 • wanneer ontstaat er waarde voor de patiënt?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan de bestuurder de strategie aanpassen en kan de organisatie de processen verbeteren door middel van patiëntbelevingspaden te ontwerpen en te implementeren. Maar het maakt vooral dat de medewerker de patiënt beter kan begrijpen en hierdoor meer en vooral effectiever kan inspelen op wat de patiënt wil.

Gezonde organisatie

Voor goede zorg is een gezonde organisatie nodig. Vaak wordt hieronder verstaan goede instrumenten, procedures en systemen. Waarbij succes wordt geroepen zodra het instrument is gewijzigd, of procedure en systeem ‘werkt’. Wat écht nodig is een aansturing en verantwoording in de geest van de maatschappelijke functie en gericht op de behoefte van de cliënt.

ZorgopKoers helpt u bij het gezond(er) maken van uw organisatie door met u een antwoord te geven op de volgende vragen:

 • hebben we de juiste verbanden gelegd tussen doel en middel?
 • hoe verantwoorden we ons en houden we zicht op ons doel?
 • begrijpen we waar de regels voor bedoeld zijn en volgen we de geest?

Er moet ruimte zijn voor mensgericht denken en handelen. Er moet vertrouwen zijn op de professionaliteit van de zorgverlener. Goede zorg voor de cliënt staat centraal, en dit wordt vertaald naar management informatie en rapportages die ertoe doen. Dit draagt substantieel bij aan ‘Goed bestuur’.

Innovatie en creatie

De grootste vijand van succes in de toekomst is succes in het verleden. Ofwel, succes heeft de verleiding in zich om niet meer als vanzelf continu bezig te zijn om jezelf kritisch in de spiegel te bekijken. Verse blikken zien meer. En de weerbarstige praktijk leert: het is altijd te vroeg totdat het – plotseling – te laat is.

ZorgopKoers kan je ondersteunen om te ontdekken:

 • wat neemt de wereld om ons heen waar over ons en welke (eventuele nieuwe) behoeften vragen om nieuwe invullingen?
 • wat lijkt daarin prioriteit te hebben in relatie tot onze doelstellingen en hoe willen we dat intern vormgeven?
 • hoe en met wie gaan we dan allianties aan om die nieuwe wegen ook echt te belopen, op een manier die past bij de toekomstige tijd?

Innovatie speelt zich elke dag af op de werkvloer. Duurzaam succesvolle organisaties zijn daarnaast ook altijd actief in baanbrekende innovaties die op “een andere manier” vorm krijgen.