7 juni 2017

Marktfocus

Hoe u te onderscheiden?

Om u blijvend te onderscheiden in de markt is het belangrijk:

 • aan te geven op welke relevante combinatie van elementen u uniek bent;
 • aan te tonen dat u dit ook waarmaakt in de ogen van relevante partijen.

Als u deze uitdaging echt wilt aangaan, zijn er zeker mogelijkheden u te onderscheiden van anderen in een goede mix van marketing en HRM. Strategiekeuzes en daadwerkelijk gedrag zijn hierin cruciaal:

 • waar zitten de belangrijkste keuzes en aandachtspunten voor de komende jaren, en waarom (wat gaat er mis als er niets verandert)?
 • hoe geeft u die keuzes daadwerkelijk inhoud? Bijvoorbeeld, hoe bereikt u een bewustwording van gewenst gedrag en hoe kunnen kernwaarden helpen door ze echt tastbaar te maken?
 • hoe laat u wisselwerking ontstaan tussen de werkelijke beelden van de buitenwereld en de leercurve in de organisatie?

De cliënt geeft richting

Wat wil de cliënt (en diens mantelzorger) nu echt? Weet hij dit zelf wel? En hoe gebruikt u deze informatie om processen te herontwerpen op een manier die aansluit bij de wensen van de cliënt? Hoe representatief is de cliëntenraad in haar uitingen en voorkeuren?

 • Kwalitatief diepte-onderzoek via panels en interviews.
 • Wensen cliënt verankeren in de processen (patient journeys).
 • Begeleiding bij implementatie van gewijzigde processen.

Zorgmarketing als speerpunt

Zowel in de cure als in de care heeft de patiënt/cliënt steeds meer keuze. Niet alleen op het gebied van de behandeling, maar vooral welke behandelaar. Hoe zet u zorgmarketing in om de patiënt/cliënt voor uw organisatie te laten kiezen?

 • Mogelijkheden zorgmarketing voor uw organisatie inzichtelijk maken.
 • Begeleiden bij introductie/uitwerking zorgmarketing.
 • Opzetten resultaatmeting.