2 februari 2017

Koersflits

We houden regelmatig met onze Koersflits onze relaties op de hoogte van actualiteiten en onderwerpen die ons boeien en voor u nuttig zijn. Zie hieronder.

2018

Koersflits 2018 nummer 11: succesvol innoveren door minimaliseren van risico’s / commonsense corporate governance principles 2.0 / aanscherpen fusietoezicht – samenwerking nog belangrijker

Koersflits 2018 nummer 10: toets je veronderstellingen / Wmcz 2018 bereikt Tweede Kamer / proportioneel toezicht loont

Koersflits 2018 nummer 9: Ger Haan verlaat ZorgopKoers / marktwerking en samenwerking / Wet BIG aangepast

Koersflits 2018 nummer 8: hoe beoordeel je waardegerichte zorg / Governancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat? / de noodzaak van maatschappelijk acceptatie van innovaties / winstuitkering in de zorg op komst?

Koersflits 2018 nummer 7: Wmcz 2018: laatste wijzigingen / evalueer en leer van samenwerken / patiënt als copiloot

Koersflits 2018 nummer 6: stap voor stap samenwerken / publieke leiders: feed the monster / governancecode zorg par. 2.6

Koersflits 2018 nummer 5: strategisch partnership / netwerksamenwerking: informele leiders / governancecode zorg par. 2.3

Koersflits 2018 nummer 4: transformatie sociale domein net begonnen / van samenwerken in een goed team naar een top team / waar gaan we dit jaar op vakantie heen / pact voor de ouderenzorg door samen te werken

Koersflits 2018 nummer 3: je grote broer / wijziging Jeugdwet en Wmo 2015 / Wmcz 2018 kritiek BoZ / aandacht voor gedragsverandering / informateurs: ook waardevol in de zorg

Koersflits 2018 nummer 2: samenwerking

Koersflits 2018: nummer 1: NPS en een patiënt op haar gemak stellen

2017

Koersflits week 49 (2017/11) | Eind goed al goed en nog meer

Koersflits week 43 (2017/10) | “Peak-end”-regel, Gemoedsrust en Goed bestuur 

Koersflits week 36 (2017/9) | jeugdzorgplicht gemeenten en nog meer…

Koersflits week 28 (2017/8) | uitdagingen bij samenwerken

Koersflits week 24 (2017/7) | Zelforganisatie en de rol van de cliëntenraad, en meer…

Koersflits week 20 (2017/6) | Een patiënt is geen klant (of toch wel?)

Koersflits week 15 (2017/5) | Zelforganisatie: wat vindt de medewerkster zelf

Koersflits week 11 (2017/4) | Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht

Koersflits week 8 (2017/3) | Ook zo blij met een 7,5 voor het online tevredenheidsonderzoek?

Koersflits week 5 (2017/2) | Drie vragen voor een juiste positionering

Koersflits week 2 (2017/1) | De hoogtij van regels is voorbij

2016

Koersflits week 51 | Prettige Feestdagen

Koersflits week 49 | Zorgbrede Governancecode 2017

Koersflits week 47 | Welk teken heeft uw cultuur

Koersflits week 45 | Belangenbehartiging van cliënten

Koersflits week 43 | Versterking invloed cliënten binnen de zorg