ZorgopKoers wordt Dispicio

Met ingang van 1 maart is ZorgopKoers overgegaan in Dispicio, latijn voor ontdekken, waarnemen, blootleggen.

Waarom:

  • omdat we voelen dat, ondanks het speciale plekje voor de zorg in ons hart, onze ambitie breder ligt;
  • omdat we steeds meer vragen krijgen van organisaties buiten de zorg;
  • omdat we een productenportfolio hebben die branche-overstijgend is.

Voor het overige verandert er niets. We blijven beschikbaar voor opdrachten met een strategisch karakter die we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, klant, juridisch) kunnen benaderen.

Wél zullen we met de overgang naar Dispicio, naast een vernieuwde website, concrete producten introduceren die duidelijk maken waar Dispicio voor staat.

Nieuwsgierig? Bezoek de website www.dispicio.nl. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Henry (06 5315 3456) of Jan (06 5314 9183)

Share this: