Als je een varken vaak weegt, wordt het er niet noodzakelijk dikker van: evalueer en leer, vooral intern, van een samenwerkingsverband

Er wordt in Nederland (en veel andere plaatsen in de wereld) volop geëvalueerd. Samenwerkingsverbanden vormen daarop geen uitzondering. Resultaten worden vergeleken met doelstellingen, complimenten worden uitgedeeld en aanpassingen genoteerd en geïmplementeerd. Maar wat leert de eigen organisatie er nu eigenlijk van?

Plan-Do-Check-Act

Sinds William Edwards Deming in 1950 zijn kwaliteitscirkel introduceerde, is er heel wat afge-plan-do-check-act-ed wereldwijd en Nederland is daarbij niet achtergebleven. Volkomen terecht dit overigens want de kwaliteitscirkel van Deming geeft inzicht en zorgt voor dynamiek en controle bij het uittekenen en uitvoeren van plannen. Dit geldt zeker ook voor samenwerkingsverbanden. Juist in situaties waarin 2 of meerdere partijen besluiten samen iets op te pakken, is het raadzaam om de vinger aan de pols te houden en structureel na te gaan of de ambitie en doelstellingen worden bereikt. En of dit is gebeurd op de manier waarop partijen zich dat hebben voorgesteld. En waar bijsturing gewenst is. Vooral mee doorgaan zeg ik.

Evalueren is nog geen leren

De focus op het bereiken van de doelstellingen leidt echter af van een ander belangrijk element bij een goede evaluatie namelijk wat heb ik er tot nu van geleerd. Dit element is nog wel eens het ondergeschoven kindje. Nogmaals: ik onderken het belang van het bereiken van doelstellingen vooral in een samenwerkingsverband. Je kunt echter nog veel meer halen uit een goede evaluatie zoals een goede voorbereiding op toekomstige samenwerkingsverbanden door niet alleen te evalueren maar ook te leren van hetgeen je hebt meegemaakt tijdens de reis. Leren van elkaar, met diegenen waarmee je samenwerkt en binnen de eigen organisatie. Dit laatste heeft voor mij een grote meerwaarde.

Een volwassen samenwerkingspartner

Samenwerken zal voor veel organisaties, ook in de zorg, steeds belangrijker worden. Om de kosten waar mogelijk te beperken maar vooral omdat de klant/cliënt op deze manier het best bediend kan worden. Je kunt (en wilt) niet langer alles in je eentje doen. Dit betekent dat organisaties kennis opbouwen op welke wijze samenwerken het best kan worden georganiseerd. Welke waarde wil je toevoegen en op welke wijze, ondersteund door medewerkers met de juiste competenties, kan deze waarde ook worden gerealiseerd.

Leren van ervaringen die je nu al opdoet of gaat opdoen uit huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden vormt een prima basis om een volwassen samenwerkingspartner te worden en te blijven. Ga dus bij een evaluatie dus niet alleen na of doelstellingen wel of niet zijn bereikt en welke vervolgacties zullen worden ondernomen maar ruim ook tijd in om ervaringen te delen en hiervan te leren. Met je samenwerkingspartner maar vooral ook intern. Om ook op dit vlak te blijven groeien als organisatie. Mocht je hierbij ondersteuning nodig hebben dan zijn wij graag bereid hierbij te helpen.

 

Jan Verdonk

Share this: