Samen beslissen tijdens een ziekenhuisopname: ook aandacht voor de plek

Samen Beslissen

Samen Beslissen krijgt steeds meer aandacht in de huidige zorg. De arts en patiënt brengen in een goed gesprek de leefwereld en prioriteiten van de patiënt in verband met de medische mogelijkheden. Samen komen ze dan tot de beste optie voor deze patiënt op dit moment. Als dat gesprek plaatsvindt op de polikliniek dan gebeurt dat in de beslotenheid van de spreekkamer.

Maar hoe zit dan bij een ziekenhuisopname? Daar heeft op de een of andere manier de setting van het ziekenhuis en het dagritme van de arts ertoe geleid dat we het nog steeds niet vreemd vinden als dat gesprek plaatsvindt in een meerpersoonskamer (zeg maar een soort treincoupé met het gordijntje dicht). Als ik als patiënt aangeef dat ik zo’n gesprek graag in een separate ruimte wil voeren, dan is meestal het antwoord een beleefde uitleg dat daar geen ruimte of tijd voor is. En als afhankelijke en kwetsbare patiënt (zeker op zo’n moment) heb ik daar dan weer begrip voor.

In een organisatie die meer is ingericht op aandacht en beleving bij spannende levensmomenten, zoals een hospice, zien we dat het gelukkig ook heel anders kan. De patiënt en zijn naaste verwanten waarderen de warmte en privacy die juist op zo’n moment van groot belang zijn. Ook zien we dergelijke aandacht terug bij specialistische centra en bij afdelingen voor extra kwetsbaren, zoals kinderen. Maar zo’n spannend gesprek kan op elke afdeling voorkomen. Waarom hebben we daarvoor dan niets geregeld? Alleen omdat het moeilijk is, is het niet vanzelfsprekend!

Altijd een alternatief

Daarom pleit ik ervoor op alle afdelingen van een ziekenhuis hiervoor expliciet aandacht te hebben als we patiënten en hun naasten serieus willen nemen. Dat begint op zijn minst door 2 dingen te doen:

  1. voor iedere afdeling een alternatieve mogelijkheid creëren voor zo’n gesprek, anders dan aan bed in een meerpersoonskamer. Patiënten zijn graag bereid hierover creatief mee te denken;
  2. met de patiënt in kwestie bespreken welke alternatieve plekken er zijn voor het gesprek en samen beslissen waar het gesprek zal plaatsvinden.

Ieder mens verdient bij een spannend gesprek aandacht voor de keuze van een geschikte plek. Dat geldt zeker ook voor patiënten tijdens een ziekenhuisopname.

 

Ger Haan

Share this: