Netwerksamenwerking: wie zijn hier de informele leiders?

Goede voornemens bij netwerksamenwerking

In haar inauguratie afgelopen jaar heeft Mirelle Minkman 7 goede voornemens verwoord die zij iedereen toewenst in een netwerk voor integrale dienstverlening. Dat kan gaan over samenwerking binnen de zorg, maar het kan ook verder reiken, bijvoorbeeld in het sociale domein.

Kort samengevat gaat het over deze 7 voornemens (voor uitgebreidere toelichting op de voornemens, klik hier).

 1. Laten we samenwerken over de klassieke domeinen van de zorg heen.
  Zorg kan veel dichter bij de mens thuis plaatsvinden met behulp van nieuwe medische technologie en samenwerkingen over lijnen heen.
 2. Laten we de zorg opnieuw inrichten, lokaal en regionaal.
  Met de mens als uitgangspunt is daarbij een brede verbinding gewenst tussen zorg, wonen, onderwijs, werk en sociale zekerheid.
 3. Laten we de samenwerking beter inrichten.
  In hoeverre is er binnen het gehanteerde ordeningskader voldoende aandacht mogelijk voor individuele verschillen (andere hulpbronnen, regie kunnen voeren)?
 4. Laten we meer aandacht besteden aan de governance tussen organisaties.
  Waar hiërarchie geen soulaas meer biedt, verdient interactie en evenwicht tussen de partners extra aandacht.
 5. Laten we inzetten op andere vaardigheden van bestuurders en toezichthouders.
  Informele leiders krijgen een cruciale rol. Zij verbinden en vormen de smeerolie tussen de raderen. Zij verleiden, geven selectief aandacht, sluiten bondjes, onderhandelen en creëren gelegenheden.
 6. Laten we ons blijven afvragen van wie de zorg is.
  Het eigenaarschap ligt in feite bij niemand, maar ergens tussenin. Bij iedere individuele of organisatorische beslissing is een gepast evenwicht op te zoeken.
 7. Laten we op zoek gaan naar waarden en waarderen vanuit integraliteit.
  Outcome-meting kent vele diversiteiten aan verschijningsvormen; daarom wordt aanvullend steeds meer aandacht besteed aan onderliggende waarden. Dat kan ook helpen over domeinen heen.

Aanbeveling

Uiteindelijk blijft samenwerken in een netwerk mensenwerk, waarin mensen het verschil maken. Zelf heb ik mogen ervaren dat met name informele leiders het verschil maken. Als ze echt ontbreken (of informeel de samenwerking frustreren), wordt het niks. Soms zijn ze duidelijk zichtbaar, maar soms zie je ze ook bijna niet als je er niet expliciet bij stil staat.

Elke organisatie en elk netwerk heeft ze in meerdere of mindere mate. Als je naïef vraagt “wie maakt hier informeel echt het verschil”, dan weet iedereen als vanzelf wie de informele leiders zijn. Probeer het maar eens! Het steunen van die personen kan een netwerk duurzaam succesvol maken.

ZorgopKoers

Ger Haan

 

Share this: