Je grote broer

Jebroer

Ken je Jebroer? Nou ik ook niet tot vorige week. Mijn kinderen kenden en adoreerden hem echter al jaren. Jebroer is een Nederlandse rapper onder meer bekend van de songs “Banaan” (Ik heb m’n stoute stoute stoute stoute schoenen aan / Zie me hakken, zie me tjappen, kijk kijk kijk me gaan / Ik geen appel, ik geen kiwi / Ik wil gaan met die, ik wil gaan met die / ik wil gaan met die banaan (en nee hier staan geen typefouten)) en “Kind van de duivel” (Ik ben een kind van de Duivel / Mama, jij hoeft niet te huilen /  Feesten alsof het elke dag hier m’n laatste is / hoop dat je deze draait op mijn begrafenis). Kortom hedendaagse literatuur met een aansprekend deuntje ter ondersteuning. En aansprekend is het. Jebroer heeft een grote schare fans en ook veel collega-rappers kijken tegen hem op.  Misschien wel op dezelfde wijze als u zelf opkeek naar je grote broer (of zus).

Die grote broer (of zus)

Over het verschil tussen de grote en kleine broer zijn al hele boeken vol geschreven. Maar het mooist is natuurlijk je persoonlijke ervaring of je nu de oudere of jongere variant bent. En bij deze meteen mijn excuses aan iedereen die het genot van broers en/of zussen niet kent.

Die grote broer is meestal degene die zich verantwoordelijk voelt, maar ook sterker, slimmer, machtiger. Degene naar wie je luistert, niet alleen in je kinderjaren maar in feite je hele leven. Wiens respect je moet verdienen, tenminste dat ben je zelf vlug bereid te denken. De vertrouwenspersoon en vervanger van je ouders of je nu wil of niet. Herkenbare typeringen denk ik voor alle broers en zussen in de wereld. Maar ook zaken waar we mee hebben leren omgaan door vooral respect en waardering voor elkaar te tonen.

Samen

De vergelijking met de relatie tussen de oudere en jongere broer kwam op tafel tijdens een afsluitend gesprek tussen de bestuurders van twee organisaties die een samenwerking waren aangegaan. De ene organisatie was vele malen groter dan de andere organisatie. Bovendien had de laatste een veel grotere wens om samen te werken. Kortom een weinig benijdenswaardige uitgangspositie voor die partij om de gesprekken tot samenwerking te starten. Toch zaten er twee tevreden bestuurders aan tafel. Misschien had de een het financieel wat beter gedaan en had de ander de risico’s goed beperkt maar dat was niet de reden voor de tevredenheid. Die lag in het feit dat er een groot vertrouwen was in een geslaagde samenwerking. Vertrouwen dat was gebaseerd op een duidelijke taak en rolverdeling. Een verdeling zoals die tussen een grote en kleine broer met begrip en respect voor elkaars plaats en situatie.

Succesvol samenwerken

Een belangrijke succesfactor voor een geslaagde samenwerking is het gegeven dat je je gelijkwaardig voelt. Gelijkwaardig zijn is iets anders en komt ook maar zelden voor als een proces tot samenwerking wordt gestart. Die ene partij is immers gewoon groter, krachtiger of heeft een stabielere basis. Gelijkwaardig voelen betekent het al in een vroeg stadium benoemen van die ongelijkwaardigheid en het er samen over eens worden dat dit het succes niet in de weg mag staan. Begrip hebben voor elkaars uitgangspositie dus zonder daar voordeel uit te willen halen. Of zoals Jebroer rapt: “Broeders voor het leven  / En je moeder moest eens weten hoe we vroeger alles deden / Leven nu het goede leven / Waren scare worden rijk we zijn op geld wij zijn op tijd”.

Jan Verdonk

Share this: