Governancecode zorg: jaarverslag 2017 | cultuur

Inleiding

De nieuwe Governancecode zorg is op 1 januari 2017 in werking getreden. De nieuwe code wordt gekenmerkt door zeven principes waarbij transparantie en zelfregulering centraal staan. Zorginstellingen worden uitgedaagd om aan te tonen hoe zij inhoud geven aan deze principes. De kunst is natuurlijk om van deze principes geen papieren tijger te maken. Over de werking van de code zullen zorginstellingen voor de eerste keer verantwoording afleggen in hun jaarverslag over het boekjaar 2017. Hoe zal de naleving van met name principe 2 (waarden en normen) worden verantwoord in het jaarverslag?

 Principe 2: waarden en normen

De raad van bestuur en raad van toezicht van de zorginstelling hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Zo luidt principe 2. In feite hebben we het hier over de cultuur van de zorgorganisatie. Een cultuur die bijdraagt aan zorg van goede kwaliteit. Je zou ook kunnen stellen dat principe 2 ziet op de lange termijn waardecreatie van de zorginstelling. Geen geringe uitdaging om te verklaren hoe principe 2 in de organisatie is geborgd. Over welke waarden en normen hebben we het? En hoe zijn deze tot stand gekomen? Ziet de organisatie de in principe 2 bedoelde waarden en normen als synoniem met de mogelijk al langer bestaande kernwaarden van de organisatie? Zo ja, waarom?

Geen afvinkcultuur

Het jaarverslag 2017 is de eerste keer dat er verantwoording wordt afgelegd over het naleven van de nieuwe Governancecode. Bij het opmaken van het jaarverslag over 2017 doen raden van bestuur en toezicht er goed aan om kritisch te kijken naar hoe zij hun verantwoording afleggen. Ga de uitdaging aan om kwetsbaar te reflecteren waar de organisatie staat met betrekking tot het naleven van haar waarden en normen. Sta kritisch stil bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling en hoe de samenleving veranderende eisen hieraan stelt. Door je als bestuurder en toezichthouder zo op te stellen voorkom je dat de nieuwe code verwordt tot de zoveelste ‘afvinkcultuur’.

Henry Goverde

Telefoon: 06 5315 3456

E-mail: henry.goverde@zorgopkoers.nl

Share this: