Algemene verordening gegevensbescherming: betekenis voor de zorgsector

Inleiding

Het op geautomatiseerde wijze verwerken van gegevens is misschien wel de belangrijkste ‘industrie’ van onze samenleving. Big data is here to stay. Redenen waarom de Europese wetgever het beschermen van de privacy van haar burgers naar een hoger niveau tilt. Op 25 mei 2018 treedt de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook de zorgsector krijgt hiermee te maken.

De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt voor een stevige verbetering van de privacyrechten van burgers. De AVG creëert voor overheden, bedrijven en zorginstellingen nieuwe verplichtingen. Anders dan de Wbp kent de AVG forse boetes bij niet naleving.

Uit onderzoek blijkt dat privacy binnen de meeste zorginstellingen de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen, maar dat er nog veel te verbeteren valt. Geadviseerd wordt om het implementeren van de AVG niet als een losse privacy project op te pakken. Zorg voor verbinding met andere wetsinitiatieven en sluit aan bij de cultuur van de organisatie.

Klik hieronder voor een overzicht van de belangrijkste veranderingen die de AVG meebrengt voor zorginstellingen.

Algemene verordening gegevensbescherming: betekenis voor de zorgsector

Henry Goverde

Share this: