Ministerraad akkoord met Wmcz II

Vrijdag 15 december is de Ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2017 (Wmcz II).

Dit wetsvoorstel geeft cliënten meer inspraak binnen zorginstellingen. De Ministerraad wil cliënten meer betrokken laten worden bij de besluitvorming over zorg.  Cliënten krijgen nog meer kans om effectief hun stem te laten horen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de inspraak van verzekerden, patiënten en cliënten op het beleid van de zorgverzekeraars of zorgaanbieders wettelijk wordt vastgelegd.

Het wetsvoorstel Wmcz II regelt dat besturen van zorginstellingen voorwaarden opstellen voor de invloed van cliënten. Cliëntenraden krijgen naast het adviesrecht voor sommige bestuursbesluiten een instemmingsrecht. Dit betekent dat besturen eerder en nog pro-actiever in overleg zullen gaan met hun cliëntenraad. Omdat de verantwoordelijkheid van cliëntenraden toeneemt, zal dit eisen stellen aan hun samenstelling. Ook hierin kunnen bestuurders een pro-actieve rol vervullen.
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.
Eerder maakte ik tijdens de internetconsultatie een analyse van het wetsvoorstel. Klik hierop.
Henry Goverde
Telefoon: 06 5315 3456
Share this: