Nieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit

Minister Schippers heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vandaal staan. Ook als demissionaire minister verliest zij dit niet uit het oog. Met het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. Door deze meldplicht kan de IGZ beter en sneller de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders beoordelen.

Het wetsvoorstel geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die onder de werking vallen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). Zoals eerder toegelicht kent de Wkkgz een grote toepassingsgebied; bijna alle vormen van zorg vallen eronder.

De verwachting is dat jaarlijks 8.000-10.000 nieuwe zorgaanbieders zich zullen melden. Deze meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders.

Henry Goverde

Share this: