5 Basisvoorwaarden voor een succesvolle strategische samenwerking

In juli is een artikel van Jan Verdonk als coverstory gepubliceerd op Managementsite. Wij willen dit de lezers van de Koersflits natuurlijk niet onthouden. Onderstaand volgt een samenvatting. Het volledige artikel kunt u lezen door hier te klikken als u geabonneerd bent op Managementsite. Is dit niet het geval dan kunt u het artikel hier downloaden.

Samenvatting
Hoe strategische partnerships met leveranciers tot een succes maken? Langdurige strategische samenwerking vereist een basis van vertrouwen. Als u rekening houdt met de volgende vijf basisvoorwaarden zult u een sterke basis leggen voor het partnership.

Basisvoorwaarde 1: Kies de juiste partner

Altijd een prima advies natuurlijk. Kies de juiste partner en er blijft je veel ellende bespaart hoor ik sommigen al zeggen die privé de juiste of een minder gelukkige keuze hebben gemaakt. Een waarheid als een koe dus. Jouw huidige leverancier of klant hoeft helemaal niet de meest geschikte partner voor een strategische samenwerking te zijn ook al doen jullie al jarenlang zaken.
Een strategisch partner wil immers meer dan alleen producten of diensten leveren. Hij is oprecht geïnteresseerd in jouw organisatie en heeft er geloof en vertrouwen in dat je samen meer bereikt dan alleen. Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige leverancier deze rol kan vervullen.

Basisvoorwaarde 2: Voel jezelf gelijk aan elkaar

Ondanks een mogelijk verschil in grootte van de participerende organisaties zijn we gelijk in denken en doen. We spreken hier immers niet over een fusie of overname waar de gezagsverhoudingen anders kunnen en meestal zullen liggen.

Basisvoorwaarde 3: Bepaal een gemeenschappelijke visie en lange termijn doelstellingen
Als we voor elkaar hebben gekozen en zijn gestart werken aan onderling begrip en een veranderende verstandhouding, wordt het zaak te gaan verwoorden wat we gemeenschappelijk hebben. Vastleggen waarom het gaat in deze samenwerking. Wat maakt ons “samen”. Het grotere doel in kaart brengen, verwachtingen expliciet maken en de bijbehorende doelstellingen kwantificeren. Het moment dat directies elkaar ontmoeten en toetsen of de gewenste synergie inderdaad aanwezig is. Een belangrijke mijlpaal omdat hier de intentie om voor een langere termijn met elkaar intensief op te trekken bezegeld wordt. Tevens geeft het richting en houvast en is dus voor alle betrokkenen een belangrijke basis voor de operationele invulling.

Basisvoorwaarde 4: Leg zaken eenduidig en transparant vast
Afspraken duidelijk vastleggen is essentieel. Je spreekt immers voor een langere periode commitment naar elkaar uit en dan moeten de spelregels ook helder zijn. Doe dit echter wel op het juiste moment. Je gaat ook niet eerst naar het stadhuis om te trouwen om je daarna aan elkaar voor te stellen. Als er in een te vroeg stadium door zowel aanbieder als klant wordt gesproken over contracten en voorwaarden kan dit verlammend werken.

Basisvoorwaarde 5: Begin klein en denk groot
Om energie te krijgen en te behouden dient al in een vroeg stadium de meerwaarde van de samenwerking te blijken. Samenwerkingsverbanden die starten met meerjarige automatiseringstrajecten halen zelden succesvol de eindstreep. Ga daarom op zoek naar zaken die je vandaag nog kunt implementeren. Als er al een bestaande relatie is, zijn er meestal genoeg operationele zaken voorhanden die meteen extra aandacht kunnen gebruiken.

Volg deze 5 basisvoorwaarden op en de kans op een succesvol strategisch partnerschap wordt aanzienlijk vergroot. Blijf bouwen aan vertrouwen.

U wilt meer weten? Bel of mail met Jan: 06-53149183 of jan.verdonk@zorgopkoers.nl

Share this: