Als het klopt, dan klopt het

Als je imago (hoe een ander je waarneemt) aansluit bij je identiteit (hoe je bent) dan voelt dat aan als “het klopt”. Je wordt dan herkend als iemand met authentiek gedrag.
Herken je zo iemand in jouw directe omgeving?
Als beide waarnemingen echter uiteen lopen, dan ontstaat er wrijving en gevoelens van onrust: het klopt op de een of andere manier niet en dat voel je. Ook herkenbaar?Dat geldt voor individuen, en zeker ook voor organisaties. Een organisatie die andere zaken belooft dan ze elke dag kan waarmaken levert onrustgevoelens op bij haar cliënten/patiënten, bij haar medewerkers en ook bij partners met wie wordt samengewerkt. Op den duur leidt het veelal ook tot uitvalsverschijnselen in welke vorm dan ook. Herken je dit ook bij organisaties in jouw omgeving?Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, en toch ….
Belangrijke expliciete keuzes
In het bedrijfsleven wordt vaak bij strategievorming expliciet stilgestaan bij de termen imago en identiteit, terwijl dat in de zorg nog minder gebruikelijk is. Bij imago wordt in de aanloop onderscheid gemaakt tussen huidig en gewenst imago.Bijvoorbeeld: rode draad is dat deze organisatie een netwerkspeler wil zijn. In de marketingcommunicatie kan dat imago al in een vroeg stadium worden uitgedragen naar de buitenwereld. Het huidige imago is dat er binnen een afdeling al goed wordt samengewerkt: de communicatie in het team loopt soepel en je hebt het gevoel dat iedereen op elk moment goed op de hoogte is en daarnaar handelt. In het gewenste imago verloopt die samenwerking ook soepel over afdelingen heen en zelfs over organisaties heen.
Maar zover is het dus nog niet. Die stap komt dan ook niet vanzelf tot stand, maar vraagt een stevig strategische keuze en vervolgens inspanningen van de gehele organisatie. Anders blijft het gewenste imago tot in lengte van jaren buiten bereik, met alle ongewenste buikgevoelens vandien dat er iets nog niet klopt. En de identiteit (wie je wilt zijn) klopt niet met hoe mensen je echt ervaren, met name als het spannend wordt.Een reële optie kan ook zijn om op korte termijn de ambitie bij te stellen en nog niet van de daken te roepen wat je wilt zijn. Waarbij je in een tijdpad wel blijft groeien. Dat levert aanzienlijk minder frustraties op. Want let wel: alleen als het klopt, klopt het.
Ondersteuning
ZorgopKoers kan jouw organisatie of jouw onderdeel ondersteunen in het onderkennen van eventuele huidige verschillen in imago en identiteit en in het overbruggen van deze verschillen, waardoor het voor iedereen beter gaat voelen. De inbreng van medewerkers, cliënten/patiënten en samenwerkingspartners kan heel pragmatisch vorm krijgen. Je hoeft daarbij nooit op anderen te wachten, maar kunt zelf altijd een belangrijke aanzet geven.
Share this: