Het klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking

Met ingang van 1 januari 2017 is het klachten- en geschillendeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz is eerder in 2016 in werking getreden.

Het klachtendeel van de Wkkgz is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De reden is dat er klachten rezen over de werking van dit klachtenrecht! De klachtafhandeling duurde te lang en was te bureaucratisch. Uit onderzoek bleek dat cliënten juist baat hebben bij een mensgerichte klachtenafhandeling. De Wkkgz moet daarin voorzien.

Het is goed om na te gaan of uw organisatie aan alle punten van dit nieuwe deel van de Wkkgz voldoet. ZorgopKoers kan daarbij behulpzaam zijn. Geïnteresseerd? Bel Henry Goverde (06 5315 3456).

Voor een verdere toelichting klik hieronder

Lees verder…

Share this: