Eerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?

Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, met als kerndoel het stelsel van jeugdhulp te vereenvoudigen en het effectiever en efficiënter te maken. De Jeugdwet moet de eigen kracht van de jongere versterken en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving vergroten. De Jeugdwet kwam in de Lees meer overEerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?[…]

Jeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?

Kort geding GGz Breburg – Gemeente Tilburg In kort geding heeft GGz Breburg de voorzieningenrechter verzocht om de Gemeente Tilburg te verbieden overeenkomsten te sluiten inzake hoogspecialistische jeugdhulp. Als belangrijkste redenen voert GGz Breburg aan dat de Gemeente Tilburg in het aanbestedingstraject het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, omschreven in de Aanbestedingswet. Ook is Lees meer overJeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?[…]

Jeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten

Inleiding De nieuwe Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Die wet legt de taken rondom jeugdhulp bij de gemeenten. Vanwege transformatie-doelstellingen – die een jaarlijkse besparing moeten opleveren van een half miljard euro – voorziet de Jeugdwet niet langer in een recht op zorg, maar in een jeugdhulpplicht van de gemeenten. Het Lees meer overJeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten[…]