Transformatie sociale domein net begonnen

Gemeenten en ondersteunende organisaties hebben veel aandacht besteed aan de basisvoorwaarden voor de decentralisatie: financiën, inkoop, elkaar leren kennen, het opzetten van de toegang en de organisatie van de zorg en ondersteuning. Drie jaar na de decentralisaties (WMO, jeugdzorg) is de toegang tot zorg en ondersteuning nog steeds ingewikkeld, is de regie nog niet helder Lees meer overTransformatie sociale domein net begonnen[…]

Van samenwerken in een goed team naar een topteam

Vorige week hoorde ik een interview met Ranomi Kromowidjojo. Ze is niet de minste topsportvrouw, Olympisch kampioen vrije slag op de 50 en de 100 meter. Door de manier van samenwerken in het team om haar heen te veranderen blijkt ze, tot haar eigen verbazing, tot nieuwe doorbraken in staat. Tot voor kort Het interview Lees meer overVan samenwerken in een goed team naar een topteam[…]

Governancecode zorg: jaarverslag 2017 | cultuur

Inleiding De nieuwe Governancecode zorg is op 1 januari 2017 in werking getreden. De nieuwe code wordt gekenmerkt door zeven principes waarbij transparantie en zelfregulering centraal staan. Zorginstellingen worden uitgedaagd om aan te tonen hoe zij inhoud geven aan deze principes. De kunst is natuurlijk om van deze principes geen papieren tijger te maken. Over Lees meer overGovernancecode zorg: jaarverslag 2017 | cultuur[…]

Gemoedsrust is nodig voor een leerstand

Een gewenste beleidsverandering kan worden ingezet met een stevige steen in de vijver. Die is bedoeld om zogezegd in een nieuwe setting een nieuwe werkwijze te creëren. De decentralisatie van diverse vormen van zorg naar gemeenten is door velen ervaren als een steen, of beter nog een rotsblok, in meerdere vijvers. De context werd stevig Lees meer overGemoedsrust is nodig voor een leerstand[…]